De naam Winterswijk suggereert misschien een relatie met winters weer, maar helaas: de naam
Winterswijk bestond al er ver voor het kouderecord gemeten werd. Winterswijk werd in historische documenten aangeduid met namen zoals Winethereswick, Winterswich, Wentersick of Wenterswick totdat het eeuwen geleden de naam Winterswijk kreeg. Wat nu de werkelijke oorsprong is van de naam Winterswijk is niet geheel duidelijk, maar mogelijk stamt de naam van het Germaanse Winidaharis, wat dochternederzetting betekent.

‘De winter wist van geen wijken’, luidt de eerste zin van Gerrit Komrijs boek Verwoest Arcadië. De bekende schrijver geeft hiermee een duidelijke verwijzing naar zijn geboortedorp Winterswijk. Prachtige openingszin waarvan je zou kunnen zeggen dat Komrij een link legt tussen de winter en Winterswijk.

Categorieën: Nieuws