De kans dat Winterswijk zijn nationale kouderecord nog lang zal handhaven, lijkt alleen maar groter geworden door op 9 oktober 2023 gepubliceerde voorspellingen van het KNMI. 

Het aantal ijs- en vorstdagen in Nederland zal de komende decennia namelijk ‘aanzienlijk’ afnemen, zo staat in het KNMI in het rapport KNMI’23-klimaatscenario’s.

Door de klimaatopwarming zal in De Bilt het aantal jaarlijkse ijsdagen (met een maximum van onder nul) bij een blijvend hoge uitstoot van broeikasgassen dalen van zes nu tot drie in 2050. In het jaar 2100 zou er dan zelfs maar ‘minder dan één’ ijsdag per jaar overblijven. Zelfs als de uitstoot volgens het Akkoord van Parijs teruggedrongen wordt, dan nog daalt het aantal ijskoude dagen naar ongeveer vier per jaar. Afgelopen jaren waren er nog gemiddeld 53 vorstdagen (met een minimum van onder de nul graden) per jaar, maar ook dat aantal zal verder afnemen, aldus het KNMI. Verder blijkt uit het rapport dat de opwarming in Nederland het kleinst zal zijn in het noordwesten en toeneemt naar het zuidoosten. 

Vorig jaar voorspelde KNMI-klimaatexpert Peter Siegmund op deze site al dat de kans ‘nihil’ is dat het record in onze generatie nog zal sneuvelen. “In 1942 was de kans op zo’n lage temperatuur ongeveer eens in de 400 jaar, nu is het eens in de 1600 jaar, zij het met een flinke onzekerheidsmarge, vooral richting langere perioden”, aldus Siegmund. “Bovendien blijft de aarde voorlopig opwarmen, dus de kans is groot dat het record de komende duizend jaar blijft staan.”

Categorieën: Nieuws