Min 27,4 °C is al verschrikkelijk koud –  de meeste diepvriezers staan op min 18 °C – dus kun je nagaan hoe koud het op de 27e januari 1942 was. Maar in het verre verleden was het nog veel kouder dan het kouderecord van Winterswijk, namelijk in de ijstijd. Dick Mol, geboren Winterswijker die nu als amateur-paleontoloog wereldwijde bekendheid geniet, antwoordt op de vraag wat de koudste temperatuur ooit in Winterswijk was voor er waarnemingen waren.

Dick Mol (links) bij de opgraving van Fishook Mammoet in Siberië

Mol: “Moeilijk te zeggen. Wat je wel kunt stellen is dat in het zogenoemde ijstijdvak (een periode van koude en warme perioden die elkaar hebben afgewisseld – glacialen en interglacialen) in de glaciale perioden de gemiddelde jaartemperatuur veel lager heeft gelegen dan tegenwoordig. Het was in die glacialen vooral koud en droog, helemaal in de laatste ijstijd, het Weichselien, dat zo’n 10.000 jaar geleden afliep. Er zullen zich toen best extreme koudes hebben voorgedaan van minus 40 tot minus 60 graden Celsius, zoals we die tegenwoordig nog kennen uit Jakoetië in Siberië. Men mag niet vergeten dat de paleogeografie (verdeling land-zee) van de wereld er heel anders heeft uitgezien dan tegenwoordig, want bijvoorbeeld grote delen van de Noordzee waren droog gebied en wereldwijd lag de zeespiegel ruim honderd meter lager.”

Dick Mol bij de Noordzee
Categorieën: Nieuws